Bakan TÜFENKCİ'den Dünya Kooperatifçilik Günü Mesajı


Küreselleşmeyle birlikte,  iktisadi anlamda ulusal sınırların kalkması ve uluslararası ticaretin kolaylaşmasıyla kooperatif işletmeler daha görünür olmuştur.Uluslararası Kooperatifler Birliği (ICA) tarafından yapılan tespitlere göre;Dünya genelindeki kooperatif sayısı 2,6 milyon, ortak sayısı 1 milyar ve istihdam da 250 milyona ulaşmış bulunmaktadır.  Bunun yanı sıra, yardımlaşma ve dayanışma esasına göre çalışan kooperatif işletmeler, küresel boyuttaki kriz dönemlerinde ayakta kalarak krizin etkilerini hafifletmiştir.

Modern anlamda kooperatifçiliğin ilk uygulayıcılarından kabul edilen Rochdale Girişimcileri’nin 21 Aralık 1844 yılında İngiltere’nin Manchester kentinde bir araya gelmesine ithafen her yıl aynı tarihte “Kooperatifçilik Hareketi” anılmakta, kooperatiflere verilen önem her geçen gün artmaktadır. Uluslararası dayanışmanın ve iktisadi etkinliğin artmasına, fakirliğin azaltılmasına, dezavantajlı gruplara istihdam sağlanmasına, dünya barışına vebu yılın ana teması olan ‘eşitliğin’güçlendirilmesine büyük ölçüde katkı sağlayan kooperatiflere yönelik farkındalık oluşturmak amacıyla her yıl 21 Aralık tarihinde “Dünya Kooperatifçilik Günü”pek çok ülkede kutlanmaktadır.

Bu kapsamda, ekonomik ve sosyal katılımcılığı güçlendirdikleri kanıtlanan, sermaye miktarına bağlı olmaksızın her ortağın yalnızca bir oy hakkına sahip olduğu, kadın-erkek veya genç-yaşlı gibi farklılıkları gözetmeksizin herkese açık olan ve küresel düzeyde herkesin kaliteli mal ve hizmete erişimini sağlayan kooperatif işletme modeli; eşitsizliği azaltmaya katkıda bulunmaktadır.

Ülkemizde de her kesimden vatandaşımızıntoplumsal kalkınmaya ve eşitliğe önem veren kooperatiflerinçatısı altında birleşerek ülke kalkınmasına ciddi katkılar sağlaması mümkündür. Bugün tarımdan sanayiye, eğitimden sağlığa, enerjiden sigortaya hemen hemen her sektörde faaliyette bulunan kooperatiflerimiz, ekonomik ve sosyal kalkınmada lokomotif rol üstlenmektedir. 

Yaklaşık 56 bin kooperatif çatısı altında faaliyet gösteren7 milyon kooperatif ortağı olan vatandaşlarımızın Dünya Kooperatifçilik Günü’nü tebrik ediyor, sevgi ve saygılarımı sunuyorum.
 
                                                                                                                                                                                                                           Bülent TÜFENKCİ
                                                                                                                                                                                                                    Gümrük ve Ticaret Bakanı