ANTALYA TİCARET İL MÜDÜRLÜĞÜ

Anonim Şirket Genel Kurul Başvurusu

Genel Kurul başvuru dilekçesine eklenecek belgeler
 

 1. Yönetim kurulu kararının noter onaylı bir örneği veya karar defterinin ilgili sayfasının şirket yetkililerince aslına uygunluğunun tasdik edilmiş fotokopisi ve tasdik eden yetkilinin imza sirküleri.
   
 2. Dilekçeyi imzalayanların imza sirküleri.(Anonim Şirket Genel Kurul Dilekçe Örneği)
   
 3. Genel Kurulun mahkemece izin verilmiş pay sahipleri tarafından toplantıya çağrılması halinde buna ilişkin mahkeme kararının bir örneği.
   
 4. Genel kurulun Mahkemece atanmış kayyım tarafından çağrılması halinde buna ilişkin mahkeme kararının bir örneği.
   
 5. İmtiyazlı pay sahipleri özel kurulunun toplantıya çağrılması mahkeme kararına dayanıyor ise buna ilişkin mahkeme kararının bir örneği.
   
 6. Gündem.
   
 7. Bakanlık Temsilcisi ücretinin yatırıldığına dair banka dekontu. 
              


Her yıl için yatırılacak temsilci ücreti:     Hafta içi:144,75 TL.  -  Hafta Sonu: 193,00 TL. 

Ziraat Bankası - Şarampol Şubesi            TR 36 0001 0005 95 62655284-5001

 
                              11.04.2017 tarihinde güncelenmiştir.