Personel ve Destek

      PERSONEL VE DESTEK HİZMETLERİ 
 

  • Müdürlük personelinin maaş, terfi, tayin, izin, hastalık, özlük ve emeklilik işlemleriyle ilgili işleri yapmak,
  • Müdürlüğün giderlerini belirleyip ödenek talep etmek ve giderler ile ödeneğin verimli harcanmasını sağlamak,
  • Müdürlüğün demirbaş kayıtlarını yapmak ve güncellemek,
  • Müdürlüğün mali işleriyle ilgili hizmetleri yürütmek ve bütçe hesaplarını elektronik ortamda takip etmek,
  • Müdürlüğün yazışma işlerini yapıp gelen ve giden evrak hizmetlerini düzenlemek,
  • Müdürlüğümüz, İl Müdürü, 1 Şube Müdürü, 1 Şube Müdür Vekili, 1 Araştırmacı, 2 Şef, 3 Denetmen Yardımcısı, 6 Veri Hazırlama Kontrol İşletmeni, 15 Memur, 1 Tekniker, 9 Tüketici Hakem Heyeti Raportörü, 4 Hizmetli ve 1 Şoför (Geçici Görevli) olmak üzere toplam 45 personel ile Antalya İlinde hizmet vermektedir.