Hal Hakemleri Başvuru Formu Düzenlendi

 Hal Hakem Heyetlerine yönelik başvurularda; “3071 Sayılı Dilekçe Hakkının Kullanılmasına Dair Kanuna uygun hareket edilmesini, şikayetin konu bazında ayrıştırılmasını, talebin kolay ve anlaşılabilir olmasını, uyuşmazlığa ilişkin delil teşkil eden belgelerin eksiksiz alınmasını, uygulamadaki farklılıkların giderilmesini” sağlamak amacıyla ilgili mevzuat hükümlerine istinaden Hal Hakem Heyeti Başvuru Formu düzenlenmiştir.
 
Hal hakem heyetlerine başvurular, düzenlenen “Hal Hakem Heyeti Başvuru Formu” na göre yapılacaktır.