Kamu Üniversite Sanayi İşbirliği faaliyetleri çerçevesinde ziyaretler gerçekleşti

Kamu- Üniversite- Sanayi İşbirliği Strateji ve Eylem Planı (KÜSİ) çalışmaları kapsamında, Antalya'da faaliyet gösteren işletmelerin ziyaret edilmesi, kurumların mevcut desteklerinin anlatılması ve görüş alışverişinde bulunulması hedeflenmektedir. Bu kapsamda Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı Antalya Müdürlüğü bünyesinde yapılan toplantı yapılmış, bir heyet oluşturularak işletmelerin ziyaret edilmesi kararı alınması neticesinde; Antalya Organize Sanayi Bölgesinde bulunan işletmelere müdürlüğümüzünde katılımı ile ziyarette bulunulmuştur.