Sınav İlanı

 
696 SAYILI KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME ‘NİN 127 İNCİ MADDESİNİN; GEÇİCİ 23 VE 24 ÜNCÜ MADDELERİ GEREĞİ, TAŞERON ARACILIĞI İLE ÇALIŞMAKTA OLAN İŞÇİLERİN SÜREKLİ İŞÇİ KADROLARINA GEÇİŞİ İÇİN SINAV KOMİSYONU KARARI
 
24 Aralık 2017 tarihli Resmi Gazete’ de yayımlanarak yürürlüğe giren 696 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve 01.01.2018 tarih ve 30288 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanan Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmet Sözleşmeleri Kapsamında Çalıştırılmakta Olan İşçilerin Sürekli İşçi Kadrolarına Geçirilmesine ilişkin 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Geçici 23 ve 24 üncü Maddelerinin Uygulanmasına Dair Usul ve Esaslara Dair Tebliğ’in “Sınav Kurulunun Teşkili” başlıklı 13 üncü Maddesi gereği kurulan “Sınav Komisyonun”  kararı sonucunda belirlenen sınava ilişkin bilgiler aşağıda gösterilmiştir.   İlan olunur. 19.03.2018    Saat :16:00
 
  
Sınav Tarihi Sınav Saati Sınav Yeri Sınav Şekli Sınav Süresi
21.03.2018 16:00 Antalya Ticaret İl Müdürlüğü
(İl Müdürü Odası)
Sözlü 30 Dakika