Sınav Sonuç İlanı

696 SAYILI KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME’NİN 127 İNCİ MADDESİNİN; GEÇİCİ 23 VE 24 ÜNCÜ MADDELERİ GEREĞİ TAŞERON ARACILIĞI İLE ÇALIŞAN İŞÇİLERİN SÜREKLİ İŞÇİ KADROLARINA GEÇİŞ SINAV SONUÇLARI İLANI
 
24 Aralık 2017 tarihli Resmi Gazete ’de yayımlanarak yürürlüğe giren 696 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve 01.01.2018 tarih ve 30288 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmet Sözleşmeleri Kapsamında Çalıştırılmakta Olan İşçilerin Sürekli İşçi Kadrolarına Geçirilmesine ilişkin 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Geçici 23 ve  24. Maddelerinin Uygulanmasına Dair Usul ve Esaslara Dair Tebliğ’e göre yapılan “Sürekli İşçi Kadrosuna Geçiş Sınavı Sonucu”  aşağıda gösterilmiştir.  İlan olunur. 23.03.2018     Saat: 10:00
 
 
SIRA NO
 
ADI VE SOYADI
 
SONUÇ
 
1
 
OĞUZ HACIOĞLU
 
BAŞARILI