Anonim Şirket Genel Kurul Başvurusu

Genel Kurul başvuru dilekçesine eklenecek belgeler
 

 1. Yönetim kurulu kararının noter onaylı bir örneği veya karar defterinin ilgili sayfasının şirket yetkililerince aslına uygunluğunun tasdik edilmiş fotokopisi ve tasdik eden yetkilinin imza sirküleri.
   
 2. Dilekçeyi imzalayanların imza sirküleri.(Anonim Şirket Genel Kurul Dilekçe Örneği)
   
 3. Genel Kurulun mahkemece izin verilmiş pay sahipleri tarafından toplantıya çağrılması halinde buna ilişkin mahkeme kararının bir örneği.
   
 4. Genel kurulun Mahkemece atanmış kayyım tarafından çağrılması halinde buna ilişkin mahkeme kararının bir örneği.
   
 5. İmtiyazlı pay sahipleri özel kurulunun toplantıya çağrılması mahkeme kararına dayanıyor ise buna ilişkin mahkeme kararının bir örneği.
   
 6. Gündem.
   
 7. Bakanlık Temsilcisi ücretinin yatırıldığına dair banka dekontu. 
   

2019 YILI İÇİN GEÇERLİ TEMSİLCİ ÜCRETİ VE HESAP NUMARASI BİLGİLERİ

Her yıl için yatırılacak temsilci ücreti:     Hafta içi:154,80 TL.  -  Hafta Sonu: 206,40 TL. 

Ziraat Bankası - Üçkapılar Şubesi            TR 66 0001 0012 3662 6552 84 - 5003

 
A
NONİM ŞİRKETLERİN GENEL KURUL TOPLANTILARINDA TESCİL TARAFINDAN İSTENEN VE TOPLANTI ESNASINDA GEREKLİ OLAN DÖKÜMANLARA (Bu Linkten Ulaşabilirsiniz.)

ANONİM ŞİRKETLERİN GENEL KURUL TOPLANTILARININ USUL VE ESASLARI İLE BU TOPLANTILARDA BULUNACAK GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI TEMSİLCİLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK

MADDE 35-Bakanlık temsilcisi istenmesi

 
(1) Yönetim Kurulu tarafından çağrısı yapılan genel kurul toplantılarında Bakanlık temsilcisinin bulundurulması için; yönetim kurulu üyelerinden herhangi biri tarafından veya şirketi temsil ve ilzama yetkili kılınan kişilerce toplantının yer, gün ve saati bildirilmek suretiyle toplantı tarihinden en az 10 ( on) gün önceden dilekçe ile müracaat edilmelidir. Genel kurulun, yönetim kurulu dışında çağrıya yetkili olanlar tarafından çağrılması halinde, dilekçe bunlar tarafından imzalanır.

(2) Müracaatın 10 ( on)  günden daha kısa bir sürede yapılabilmesi müracaat merciinin uygun görüşüne bağlıdır.