Fiyat Etiketi Denetimleri.

Fiyat Etiketi Denetimleri


6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun “Amaç” başlıklı 1 inci maddesi gereğince, tüketicilerin ekonomik çıkarlarını koruyucu, aydınlatıcı ve bilinçlendirici önlemlerin alınması hususlarının amaçlandığı, Fiyat Etiketi Yönetmeliği ile de satışa sunulan mal ve hizmetlerin etiket, tarife ve fiyat listelerinin şekli, içeriği, kullanılması ile indirimli satışlara ilişkin usul ve esaslarının düzenlenmesinin denetimi ve kontrolleri planlanmaktadır. Bu planlama doğrultusunda Antalya Ticaret İl Müdürlüğü personeli, Muratpaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü personeli, Muratpaşa Belediyesi Zabıta Müdürlüğü personeli ile Esnaf ve Sanatkârlar Odası personeli müştereken  Antalya ili ve ilçelerinde 09-11.10.2017 tarihleri arasında etiket denetimi gerçekleştirecektir.

Bu planlama doğrultusunda  oluşturulan ilk grup, denetleme yapmak amacıyla Müdürlüğümüzde bir araya gelerek denetlenecek yerler ve yapılacak denetlemeler hakkında fikir alışverişlerinde bulunarak etiket denetimlerine başlamışlardır. 

Fiyat etiketi tüketicilerin, mal ve hizmet tercihlerinde çok büyük bir rol oynamaktadır. Perakende malların fiyat bilgisi tüketicilerin mal ve hizmeti satın alma kararını doğrudan etkilemekte, öngörülebilirlik sonucunda tüketici ekonomik olarak kaygı duymadan istediği mal ve hizmeti tercih edebilmektedir. Bu öngörülebilirlik mal ve hizmeti sunan üretici, ithalatçı veya satıcı açısından da avantaj yaratmakta, müşteri devamlılığına ve memnuniyetine sebep olmaktadır. Yapılacak olan denetimlerde amaç yönetmelik doğrultusunda üreticilerin, ithalatçıların veya satıcıların fiyat etiketi konusunda daha hassas ve devam edilebilirliği olan uygulamalara yönlendirme, yapılan hataları düzeltmek ve rehberlik hizmeti sağlamaktır. Bu ve bunun gibi denetimler Müdürlüğümüzce Antalya merkez ilçeleri ve tüm ilçelerde sıklaştırılacak, uygunsuz durumların en aza indirilmesi için azami gayret gösterilecektir.