Piyasa Gözetimi ve Denetimi

PİYASA GÖZETİMİ VE DENETİMİNDEKİ GENEL ESASLAR:
Piyasa gözetimi ve denetimi; ürünün piyasaya arzı veya dağıtımı aşamasında veya ürün piyasada iken, ilgili teknik düzenlemeye uygun olarak üretilip üretilmediğini, güvenli olup olmadığını denetlemek veya denetlettirmek; güvenli olmayan ürünlerin güvenli hale getirilmesini temin etmek, gerektiğinde yaptırımlar uygulanmasını sağlamak amacıyla Bakanlık ve Ticaret İl Müdürlükleri tarafından yapılacak her türlü faaliyeti kapsar.
Yönetmeliğe uygun ürünlerin güvenli olduğu kabul edilir.

DENETİM YAPILACAK YERLER:
Denetim, ürünlerin;
Mağaza, dükkan, ticarethane, depo, ambar ve nakil araçları ve benzeri gibi her türlü depolandığı ve/veya satıldığı yerlerde,
Gerekli hallerde, ürünlerin üretildikleri, işlendikleri, ambalajlandıkları veya  montaj yapıldıkları, depolandıkları yerlerde de, re’sen veya şikayet üzerine yapılır.
Denetimler, denetim yapılan yerlerde yapılan çalışmaları engellemeyecek şekilde yapılır.

DENETİMDE KİM MUHATAP ALINIR?
 Denetlemede üreticinin muhatap alınması esastır. Bu husus, dağıtıcının 4703 sayılı Kanunun 5 inci maddesinin 9 uncu fıkrasında düzenlenen yükümlülüklerini ortadan kaldırmaz.  Dağıtıcının iş yerinde yapılan denetimde, üreticinin adı ve adresi tespit edilir. Piyasa gözetimi ve denetimi faaliyetleri sonucunda güvenli olmadığı belirlenen ürünlere ilişkin olarak üreticinin tespit edilemediği durumlarda, Müdürlüğümüz Denetmenlerince belirlenen süre içerisinde (en fazla 10 gün) üreticinin veya ürünü tedarik ettiği kişinin kimliğini bildirmeyen dağıtıcı, üretici olarak kabul edilir. Üreticinin yurt dışında yerleşik olması halinde yetkili temsilci ve/veya ithalatçı muhatap alınır ve bunlar da üretici ile aynı sorumluluğu taşır.

DENETLEME GÖREVİ NE ŞEKİLDE YERİNE GETİRİLİR. 
Denetleme görevi, üretici veya dağıtıcıya ait bilgi ve belgelerin ilgili mevzuat çerçevesinde incelenmesi ile malların duyusal incelemesinin yapılması ve gerektiğinde her türlü test ve muayenenin yapılması veya yaptırılması suretiyle yerine getirilir, 
Piyasa gözetimi ve denetiminde gerekli görülen durumlarda, test ve muayene laboratuarları dahil olmak üzere Bakanlığın imkanlarından veya gözetim ve denetime konu ürüne ilişkin uygunluk değerlendirmesi işlemlerinde yer almayan ancak bu konuda yeterliliği Bakanlıkça tespit edilmiş olan test, muayene ve/veya belgelendirme kuruluşlarının imkanlarından yararlanılabilir. Denetlenmiş ürünler gerekli görüldüğü takdirde yeniden denetlenebilir.

640 sayılı Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’nın Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile Bakanlığımıza, tüketici ürünlerinin piyasa gözetimi ve denetimi görevi verilmiştir.
Böylece; Bakanlığımız hem tüketicilerin ekonomik çıkarlarını, hem de sağlık ve güvenliklerini koruma görevini üstlenmiş bulunmaktadır.

Bu bağlamda Piyasa Gözetimi Denetimi ürünün piyasaya arzı veya dağıtımı aşamasında veya ürün piyasada iken ilgili teknik düzenlemeye uygun olarak üretilip üretilmediğinin, güvenli olup olmadığının denetlenmesi veya denetlettirilmesi faaliyetidir.

Bakanlığımız sorumluluğunda olan ürün gruplarının listesi aşağıdadır:

Hazır Giyim
Tekstil ve Ayakkabı
Dekoratif Malzemeler
Mobilyalar
El Aletleri
Aygıtlar
Hobi ve Spor Ekipmanları
Çakmaklar
Kırtasiye Ürünleri
Çocuk Bakım Ürünleri ve Çocuk Ekipmanları
Gıda Görünümlü Ürünler
Deterjanlar
Emzik Biberon
Hijyenik pedler, çocuk bezleri
Hava aromatize edici ürünler
Kuvvetli asit bazlar (por-çöz, yağ çöz vb.)
Havuz Kimyasalları
Oyuncaklar
Diş fırçaları

Yukardaki sorumluluk alanımıza giren ürünlerle ilgili ürün güvenliği şikayetlerini Müdürlüğümüze gerekli bilgi ve belgelerle yapabilirsiniz.
  
KIRTASİYE VE OKUL MALZEMESİ ALIŞVERİŞLERİNDE TÜKETİCİLERİMİZİN DİKKAT ETMESİ GEREKEN HUSUSLAR
Kırtasiye ürününü seçerken üretici/ithalatçısının açık adının ve adresinin bulunduğu ürünler tercih edilmelidir. Merdiven altı diye tabir ettiğimiz markası - modeli belli olmayan, üretici/ithalatçısına dair hiçbir bilgi bulunmayan ürünler tercih edilmemelidir.
Satın alınan kırtasiye ürünlerinde -özellikle boya kalemlerinde- “EN 71 standardına uygundur” ibaresinin bulunup bulunmadığına bakılmalıdır.
Oyuncak şeklinde olan veya oyuncak niteliği taşıyan kırtasiye ürünlerinde ise hangi yaş grubuna yönelik olduğuna dair ibarelerin ve diğer uyarıların bulunup bulunmadığına bakılmalıdır. Örneğin, 36 aydan küçük çocuklar için risk oluşturan kırtasiye malzemelerinde bulunan uyarılar yaşanabilecek kazalara karşı dikkate alınmalıdır.
Yine oyuncak şeklinde olan kırtasiye ürünlerinde “CE” markasının bulunup bulunmadığı kontrol edilmelidir.

OYUNCAK ALIŞVERİŞLERİNDE DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR
CE işareti bulunmayan ürünler satın alınmamalıdır.
Ambalajında ve etiketinde üretici/ithalatçı bilgisinin bulunmadığı ürünler satın alınmamalıdır.
Oyuncaklarda ambalaj ve etiket bilgilerinin önemi nedeniyle uyarılar mutlaka okunmalı ve titizlikle uygulanmalıdır.
Çocuğun yaşına uygun ürünler satın alınmalıdır.
3 yaş altı çocuklar için oyuncak satın alırken oyuncaklarda keskin kenarların, sivri uçların, küçük parçaların ve küçük topların bulunmamasına dikkat edilmesi gerekmektedir.
3 yaş altı çocuklar için üretilen oyuncaklarda cam ve porselen türü materyallerin bulunup bulunmadığı kontrol edilmelidir.