Ticaret Şubesi


Konut yapı kooperatifleri dışında kalan tüm kooperatiflerin iş ve işlemleri Müdürlüğümüz tarafından yapılmakta olup, bu dönem içerisinde 321 adet kooperatif genel kurul müracaatı yapılmış, 312 adet kooperatife Bakanlık Temsilcisi görevlendirilmesi yapılmıştır.

Bakanlık temsilcisi görevlendirmesi yapılmayan kooperatiflere genel kurullarının tescili için gerekli olan ilgili ticaret sicilliklerine muhatap 9 adet tescil yazısı yazılmıştır.
 
Kooperatiflerle ilgili Müdürlüğümüze 16 adet şikayet dilekçesi intikal etmiş olup; bunlardan 12'si hakkında İnceleme Raporu düzenlenmiş kalan 4’ü hakkındaki incelemeler devam etmektedir.
 
Bu dönem içerisinde Müdürlüğümüz tarafından 11 adet  Kooperatifi kurulmuştur. 
 
11 adet kooperatifin Ana Sözleşme değişiklik talepleri değerlendirilerek gerekli işlemler yapıldıktan sonra Ana Sözleşme değişikliklerine izin verilmiştir. 
 
97 Firmanın Cokey Numarası talepleri incelenmiş ve uygun bulunanlara Cokey numaraları bildirilmiştir. 
 
Bakanlığımız müfettişlerince denetimi yapılan 2 adet kooperatif hakkında düzenlenen inceleme raporu gereğince teklif edilen toplam 27.738,00 TL idari para cezası uygulanmıştır. 
 
Müdürlüğümüze söz konusu dönemde Anonim Şirketler tarafından 420 adet Bakanlık Temsilcisi talebinde bulunulmuş ve tamamına görevlendirme yapılmıştır. 
 
Bakanlığımız müfettişlerince denetimi yapılan 6 adet Anonim Şirket hakkında düzenlenen İnceleme Raporu gereğince teklif edilen toplam 84.177,00 TL idari para cezası uygulanmıştır. 
 
Esnaf odalarının iş ve işlemleri Müdürlüğümüz  tarafından yapılmaktadır. 
 
Antalya İl ve İlçe kooperatif yöneticileri ile Müdürlüğümüz personeline yönelik 1 er günlük Kooperatifçilik mevzuatı konusunda eğitim verilmiştir. 
 
Gerek kooperatif mevzuatı gerekse Anonim Şirketler hukuku konusunda Müdürlüğümüze yapılan sözlü başvurulara anında cevap verilerek iş sahipleri bilgilendirilmiştir.

6563 sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun 01/05/2015 tarihinde, bu Kanuna dayanılarak hazırlanan Ticari İletişim ve Ticari Elektronik İletiler Hakkında Yönetmelik ise 15/07/2015 tarihli ve 29417 sayılı Resmi Gazete ’de yayınlanarak yürürlüğe girmiştir.

Şikayet başvuruları elektronik ortamda Bakanlığımız internet sitesinde yer alan “ Ticari Elektronik İleti Şikayet Sistemi” üzerinden veya şikayetçinin ikametgahının bulunduğu İl Müdürlüğüne yazılı olarak yapılmaktadır.

Şikayet süreci İl Müdürlüğünce yönetilir ve idari para cezası uygulama kararı İl Müdürü tarafından verilir.

                                                                                                       ( 14.12.2015 tarihinde güncellenmiştir. )